Adres e-mail:
radek-mitura@wp.pl

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerami telefonu:
Sekretariat Szkoły: 531 122 278
Dyrektor: 661 127 071

Adres do korespondencji:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Garwolinie
ul. Janusza Korczaka 10
08-400 GARWOLIN

O szkole
"Dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka niezwykle istotne jest, aby - oprócz czynnego kontaktu z innymi rodzajami sztuki - opanowało ono, w stopniu chociażby podstawowym, umiejętność gry na jakimś instrumencie." - Carl Orff

Witam serdecznie na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Garwolinie. Znajdą tu Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące struktury i zasad funkcjonowania naszej placówki oraz aktualną ofertę edukacyjną.

Celem naszej działalności jest profesjonalne kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży. Pragniemy zarówno uczyć jak i wychowywać. Staramy się, by repertuar i przykazywane treści były atrakcyjne a jednocześnie spełniały swoją rolę dydaktyczną. Metody i formy nauczania dobieramy zależnie od zdolności i poziomu rozwoju ucznia.

Realizujemy autorskie programy nauczania opracowane na bazie programów zalecanych przez Ministerstwo Kultury. Program nauczania naszej Szkoły zawiera możliwe do przyswojenia przez uczniów kompozycje Bacha, Mozarta, Beethovena i innych mistrzów muzyki dawnej i współczesnej.

Obcowanie przez kilka lat z prawdziwą sztuką i ludźmi jej oddanymi, daje młodemu człowiekowi wartości trudne do przecenienia. Kontakt z dziełami najwyższego poziomu artystycznego powoduje, że uczeń szkoły muzycznej ma przewagę nad swoimi rówieśnikami, którzy są jedynie odbiorcami kultury masowej.

Procentuje to w późniejszych latach życia, już nie tylko w dziedzinie muzyki...

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329/ nasza Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury pod numerem 411/11/2005. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Kazimierza Michała Ujazdowskiego z dnia 27 września 2007 roku, nasza Szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej!!!! (DECYZJA)


Radosław Mitura, Dyrektor

Copyright by muzyczna.garwolin.pl
Autor: Mucha Kamil
E-mail: kamiloo.m@gmail.com