Adres e-mail:
radek-mitura@wp.pl

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerami telefonu:
Sekretariat Szkoły: 531 122 278
Dyrektor: 661 127 071

Adres do korespondencji:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Garwolinie
ul. Janusza Korczaka 10
08-400 GARWOLIN

Zajęcia
Zajęcia prowadzone są indywidualnie w następujących klasach instrumentalnych:
 • fortepianu
 • skrzypiec
 • gitary klasycznej
 • akordeonu
 • saksofonu
 • perkusji
 • fletu poprzecznego
 • altówki
 • wiolonczeli

 • W programie zajęć znajdują się również przedmioty ogólnomuzyczne realizowane w grupach wiekowych:
  • kształcenie słuchu
  • rytmika
  • audycje muzyczne
  • chór
  • zespoły kameralne
  Wszystkie zajęcia muzyczne odbywają się popołudniu (po zajęciach ucznia w szkołach ogólnokształcących). Plan zajęć rozłożony jest na dwa lub trzy dni w tygodniu w zależności od indywidualnych zajęć danego ucznia. Ilość zajęć oraz ich wymiar godzinowy w danej klasie określa Szkolny Plan Nauczania.

  Siedzibą Szkoły Muzycznej jest Zespół Szkół nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie przy ul. Janusza Korczaka 10.

  Programy wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Warunkiem uzyskania promocji do klasy wyższej jest zdanie egzaminów semestralnych przed specjalnie powołaną komisją. Klasyfikacja uczniów oraz ich ocenianie odbywa się na podstawie zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenienia zawartego w Statucie Szkoły.

  Nieodzownym elementem kształcenia muzyka są publiczne występy. Na koncertach w Szkole i poza nią mali artyści zdobywają pierwsze doświadczenia sceniczne. Każdy uczeń bez względu na stan zaawansowania może grać koncerty nie tylko wewnątrzszkolne lecz także brać udział w koncertach dla szerszej publiczności.

  Dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego w Garwolinie, miejscem naszych koncertów i uroczystości jest Dworek w Miętnem.

  Copyright by muzyczna.garwolin.pl
  Autor: Mucha Kamil
  E-mail: kamiloo.m@gmail.com